מטרת הקורס עבודה עם אלוהים


מטרות הקורס עבודה עם אלוהים היא התפתחות אישית והתפתחות רוחנית

הקורס רוצה שהמשתתפים ישפרו את הקשר עם אלוהים, אהבה

מדובר בקורס רוחני, אבל גם נפשי ופיזי - כזה המשלב את חיי הרוח עם החיים במציאות הנוכחית: כאן ועכשיו. 

Comments