דרך העבודה בקורס עבודה עם אלוהים

חלוקה לסמסטרים
קורס עבודה עם אלוהים מחולק לארבע סמסטרים עוקבים. 
ההתחייבות של כל אחד מהמשתתפים והמשתתפות היא לסמסטר הקרוב


התחייבות שבועית

כל אחד מהמשתתפים לוקח על עצמו את ההתחייבות שהוא בוודאות יכול לעמוד בה.
בין עבודה של פעם בשבוע, עד לעבודה של שלוש פעמים בשבוע. 

אסור להתחייב ליותר משלוש פעמים בשבוע - למרות שאפשר לתרגל את הקורס יותר משלוש פעמים בשבוע
אסור לקחת לפחות מפעם בשבוע כי אחרת הקורס לא יעבוד. 

דרך העבודה

בכל שבוע יש לפחות טקסט אחד שיש לקרוא אותו. 
לרוב לטקסט מקושר תרגיל מסוים שיש להתכוון לעשותו

שימו לב שלא חייבים לעשותו, רק צריך להיות עם הכוונה לעשותו. 

טקסטים מרובים

בכל אחד מהשבועות יש מספר טקסטים. 
אתם רשאיים לקרוא רק את הטקסט הראשון או את כל הטקסטים (לרוב לא יהיו יותר מ7 טקסטים לשבוע).

לא רצוי ולא מומלץ לקרוא את הטקסטים של השבוע הבא.