כלי העבודה שהקורס עבודה עם אלוהים משתמש בהם

על מנת לשפר את הקשר עם אלוהים והכנסתו לחיים הקורס משתמש בכלים כגון:
  • הכרת תודה ואמירת תודה
  • תפילה
  • תרגילי יום יום
  • עבודה עם מחשבות מסוגים שונים