מחלות, כאבים וקשיים

לעתים אנחנו סובלים ממחלות, מכאבים ועוד. 

בחלק זה נסביר כיצד אפשר להיעזר בדרך העבודה עם אלוהים בכדי לשפר את מצבנו.

כל מה שכתוב כאן הוא רק אפשרות. לא כל מה שכתוב כאן מתאים לכל אחד, המטרה של הכתוב כאן היא רק לאפשר השראה לדרך עבודה זאת

מקווה שהרעיונות יהיו לכם לעזר. 

כאבים ועבודה עם אלוהים

רישום דפי המשנה