דרך "העבודה" של ביירון קיטי

דרך העבודה של ביירון קיטי היא מיוחדת. אין ספק שמדובר בשיטה פשוטה ורבת עוצמה

במהלך הזמן נכתוב כיצד אנחנו ממליצים לעבוד עם דרך עבודה זאת לטובת ההתפתחות האישית. 

העבודה של בירון קיטיComments