עבודה עם מחשבות

כאן דרכים לעבוד עם המחשבות לפי השיטה של עבודה עם אלוהים

נסבר על הסיפור עם המחשבות והתודה
ניתן את הדימוי המרכזי
ועוד
רישום דפי המשנה


Comments